top of page

Working Mothers

Público·13 miembros
Joshua Perez
Joshua Perez

Unang Hakbang Sa Pagbasa Pdf Download __LINK__


<h1>Unang Hakbang Sa Pagbasa Pdf Download: Mga Materyales sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Tagalog</h1>


<p>Ang Unang Hakbang sa Pagbasa ay isang serye ng mga libro na naglalayong tulungan ang mga guro at mag-aaral sa pagtuturo at pagkatuto ng Tagalog. Ang mga libro na ito ay naglalaman ng mga aralin, gawain, pagsasanay at mga salita na makakatulong sa mga mag-aaral na matutong magbasa sa Tagalog.</p>
Unang Hakbang Sa Pagbasa Pdf Download<p>Ang Unang Hakbang sa Pagbasa ay binubuo ng dalawang uri ng mga libro: ang Primer at ang Teacher's Guide. Ang Primer ay ang libro na gagamitin ng mga mag-aaral sa kanilang pagbabasa. Ito ay naglalaman ng mga letra, pantig, salita at pangungusap na may kaugnayan sa kanilang karanasan at kultura. Ang Teacher's Guide naman ay ang libro na gagamitin ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Ito ay naglalaman ng mga layunin, pamamaraan, estratehiya at ebalwasyon sa bawat aralin.</p>


<h2>Unang Hakbang sa Pagbasa: Mga Layunin at Kompetensya</h2>


<p>Ang Unang Hakbang sa Pagbasa ay nakabatay sa Kurikulum ng K to 12 ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). Ang layunin nito ay mapabuti ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Tagalog bilang kanilang mother tongue o unang wika. Ang mga kompetensya na dapat maipamalas ng mga mag-aaral sa pagkatapos ng Unang Hakbang sa Pagbasa ay ang mga sumusunod:</p>


<ul>


<li>Bigyan ng pangalan at tunog ang bawat letra.</li>


<li>Kilalanin ang upper at lower case letters.</li>


<li>Sulatin ang upper at lower case letters nang malinis, sinusunod ang tamang sunod ng mga stroke.</li>


<li>Bigyan ng simula o unang letra/tunog ang pangalan ng bawat larawan.</li>


<li>Iugnay ang mga salita sa mga larawan at bagay.</li>


<li>Pagsamahin ang tiyak na mga letra upang bumuo ng pantig at salita.</li>


<li>Ispelingin at isulat nang tama ang grade one level words na binubuo ng mga letra na natutunan na.</li>


<li>Basahin ang sight words.</li>


</ul>


<h3>Unang Hakbang sa Pagbasa: Mga Nilalaman at Pormat</h3>


<p>Ang Unang Hakbang sa Pagbasa ay mayroong 20 aralin na nahahati sa limang yunit. Bawat yunit ay may apat na aralin na tumatalakay sa iba't ibang aspekto ng pagbasa, tulad ng phonics, word recognition, fluency, comprehension at vocabulary. Bawat aralin ay mayroong tatlong bahagi: ang paghahanda, ang pagpapakita at ang pagsasanay.</p>


<p>Ang Unang Hakbang sa Pagbasa ay maaaring i-download sa formatong PDF o DOCX. Ang PDF ay ang formatong maaaring basahin gamit ang anumang computer o mobile device. Ang DOCX naman ay ang formatong maaaring i-edit gamit ang Microsoft Word o anumang katulad na programa. Ang DOCX ay mas madaling i-customize ayon sa pangangailangan ng mga guro at mag-aaral.</p>


<h4>Unang Hakbang sa Pagbasa: Paano I-download</h4>


<p>Kung gusto mong i-download ang Unang Hakbang sa Pagbasa, sundin lamang ang mga simpleng hakbang na ito:</p>


<ol>


<li>Pumunta sa website ng DepEd Learning Portal.</li>


<li>Hanapin ang Mother TonguePhonics and Word Recognition Unang Hakbang sa Pagbasa (Primer) para sa Learning Material o Teacher's Guide.</li>


<li>Pindutin ang View Download button para makita ang detalye ng libro.</li>


<li>Piliin kung anong formatong gusto mong i-download: PDF o DOCX.</li>


<li>I-save ang file sa iyong computer o mobile device.</li>


<li>Buksan ang file gamit ang iyong PDF reader o Word processor.</li>


<li>Magsimula nang magbasa o magturo.</li>


</ol>


<p>Huwag nang mag-atubili at i-download na ang Unang Hakbang sa Pagbasa. Ito ay isang mahusay na materyal sa pagtuturo at pagkatuto ng Tagalog. Ito ay makakatulong sa iyo at sa iyong mga mag-aaral na matutong magbasa sa Tagalog nang masaya at madali.</p>


<h5>Unang Hakbang sa Pagbasa: Mga Materyales na Magpapabuti sa Iyong Pagbasa sa Tagalog</h5>


<p>Sa pagtatapos, ang Unang Hakbang sa Pagbasa ay isang serye ng mga libro na magpapabuti sa iyong pagbasa sa Tagalog. Ito ay isang serye ng mga libro na naglalayong tulungan ang mga guro at mag-aaral sa pagtuturo at pagkatuto ng Tagalog. Ito ay isang serye ng mga libro na naglalaman ng mga aralin, gawain, pagsasanay at mga salita na makakatulong sa mga mag-aaral na matutong magbasa sa Tagalog.</p>


<p>Ang Unang Hakbang sa Pagbasa ay binubuo ng dalawang uri ng mga libro: ang Primer at ang Teacher's Guide. Ang Primer ay ang libro na gagamitin ng mga mag-aaral sa kanilang pagbabasa. Ang Teacher's Guide naman ay ang libro na gagamitin ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Ang mga libro na ito ay nakabatay sa Kurikulum ng K to 12 ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). Ang layunin nito ay mapabuti ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa sa Tagalog bilang kanilang mother tongue o unang wika.</p>


<p>Ang Unang Hakbang sa Pagbasa ay maaaring i-download sa formatong PDF o DOCX. Ang PDF ay ang formatong maaaring basahin gamit ang anumang computer o mobile device. Ang DOCX naman ay ang formatong maaaring i-edit gamit ang Microsoft Word o anumang katulad na programa. Ang DOCX ay mas madaling i-customize ayon sa pangangailangan ng mga guro at mag-aaral.</p>


<p>Huwag nang maghintay at i-download na ang Unang Hakbang sa Pagbasa. Ito ay isang mahusay na materyal sa pagtuturo at pagkatuto ng Tagalog. Ito ay makakatulong sa iyo at sa iyong mga mag-aaral na matutong magbasa sa Tagalog nang masaya at madali.</p> 6c859133af


Acerca de

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Miembros

bottom of page