top of page

Working Mothers

Público·13 miembros

21 avqust: Qriqorian təqvimində ilin 233-cü günü


21 avqust: Azərbaycanın tarixində və dünyada nə baş verib?
21 avqust Qriqorian təqvimində ilin 233-cü günü. (uzun ildə 234-cü) Bu tarixdə ilin sonuna 132 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 8 avqust tarixinə uyğun gəlir. Bu gün Azərbaycanın və dünyanın tarixində bir çox maraqlı və mühüm hadisələr baş verib. Bu münasibətlə sizinlə bu günün nümunvi xronologiyasını paylaşmaq istirik.


21 avqust nə ilə məşhurdur?
Bu günün mühüm hadiseleri, doğumları və ölümleri haqqında aşağıdakı cedveldan baxa bilersiniz.
21 avqust


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FpoXpCTUMUq&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1eIpuFvsqLb5fIPTuujQhF
Əhemiyyetli hadiseler


Doğumlar


Ölümler


Əhemiyyetli hadiseler
1600-cü ildn ǝvvǝl
 • Bu bölmǝ boşdur. Mǝzmun ǝlavǝ edǝrǝk kömǝk edǝ bilǝrsiniz.16011900
 • Bu bölmǝ boşdur. Mǝzmun ǝlavǝ edǝrǝk kömǝk edǝ bilǝrsiniz.1901cari
 • 1911 "Mona Liza" Luvrun ǝmǝkdaşı Vinçenso Perucia tǝrǝfindǝn oğurlanıb. • 1959 Havay ABŞ-nin 50-ci ştatı olub. • 1991 Latviya 1940-cı ildǝn Sovet İttifaqı tǝrǝfindǝn işğal edildikdǝn sonra tam müstǝqilliyini bǝrpa etdiyini bǝyan edib.Azǝrbaycana aid hadiseler
Doğumlar
1600-cü ildn ǝvvǝl
 • Bu bölmǝ boşdur. Mǝzmun ǝlavǝ edǝrǝk kömǝk edǝ bilǝrsiniz.16011900
 • 1765 Vilhelm IV, Böyük Britaniya və İrlandiya kralı. • 1798 Jules Michelet, fransız tarixçi. • 1872 Obadiah Gardner, ABŞ senatoru.1901cari
 • 1912 Tofig Ismayilov, Azərbaycan SSR Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəisi. • 1936 Wilt Chamberlain, ABŞ-lı basketbolçu. • 1944 Peter Weir, avstraliyalı rejissor. • 1956 Kim Cattrall, kanadalı aktrisa. • 1979 Kelis, ABŞ-lı müğənni.Ölümler
1600-cü ildn ǝvvǝl
 • Bu bölmǝ boşdur. Mǝzmun ǝlavǝ edǝrǝk kömǝk edǝ bilǝrsiniz.16011900
 • 1614 Elizabeth Báthory, Macarıstanın qanlı kontesi. • 1814 Benjamin Thompson, ABŞ-lı fizikçi və mühəndis. • 1867 Michael Faraday, Britaniyalı fizikçi və kimyagər.1901cari
 • 1940 Leon Trotsky, Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının qurucusu və siyasətçisi. • 1967 Rəşid Behbudov, Azərbaycan xalq artisti və müğənni. • 2005 Robert Moog, ABŞ-lı mühəndis və sintezatorun yaradıcısı. • 2017 Jerry Lewis, ABŞ-lı komedian və aktyor.Bu cedveldən göründüyü kimi, bu gün dünyada və Azərbaycanda bir çox maraqlı və mühüm hadisələr baş verib. Bu hadisələrin bəziləri tarixi dönüşlər yaratmış, bəziləri isə mədəniyyət və elm sahəsində böyük təsir göstərmişdir.


Bayramlar və xüsusi günlər
Bu günün bayramları və xüsusi günləri haqqında aşağıdakı cedveldan baxa bilersiniz.
Bölgü/Ölkü/Ştat/Milliyyet/İnanca görü bayramlar və xüsusi günlar


Dünya miqyasında bayramlar və xüsusi günlr

 • Afrika: Afrika Günü • Afğanıstan: Milli İstiqlal Günü • Dünya İnsanitar Yardım Günü • Dünya Bal Günü • Dünya Sənaye Məhsulları GünüBu cedveldən göründüyü kimi, bu gün dünyada və bəzi ölkələrdə müxtəlif bayramlar və xüsusi günlər qeyd olunur. Bu bayramlar və xüsusi günlər insanların mənəviyyatını, birlik və həmrəyliyini artırır, sosial və iqtisadi münasibətləri gücləndirir, mühüm məsələlərə diqqət çəkir.


Niyə bu günü qeyd etmǝliyik?
Bu günü qeyd etmǝliyik, çünki bu gün bizim üçün tarixi, mǝdǝni, ictimai vǝ şǝxsi baxımdan ǝhǝmiyyǝtli bir gündür. Bu gün bizim üçün:


 • Tarixi baxımdan ǝhǝmiyyǝtli bir gündür, çünki bu gün dünyada vǝ Azǝrbaycanda bir çox tarixi hadisǝlǝr baş verib, bazi ölkǝlǝr müstǝqilliyini Əldǝ Ətmişdir. • Mǝdǝni baxımdan ƏhƏmiyyƏtli bir gündür, çünki bu gün dünyada vƏ AzƏrbaycanda bir çox mƏdƏniyyƏt vƏ elm nümayƏndƏlƏri doğulub vƏ ölüb. • İctimai baxımdan ƏhƏmiyyƏtli bir gündür, çünki bu gün dünyada vƏ bazi ölkƏlƏrdƏ müxtƏlif bayramlar vƏ xüsusi günlƏr qeyd olunur, insanlar arasında hƏmrƏylik vƏ dayanışma tƏşkil olunur. • Şexsi baxımdan Əhemiyyetli bir gündür, çünki bu gün bizim sevdiklƏrimizlƏ, dostlarımızla, ailƏmizlƏ vaxt keçirmek, onlarla paylaşmaq, onları sevindirmek üçün bir fırsatdır.Bu səbəblərdən dolayı biz bu günü qeyd etmeliyik və bu günün dəyərini bilmeliyik.


Xülasë
dur.


FAQ
Bu mәqalә ilә bağlı sizdә yaranan suallara cavab vermәyә çalışacağıq.


21 avqust nә gündür?


 • 21 avqust Qriqorian tәqvimindә ilin 233-cü günü. (uzun ildә 234-cü) Bu tarixdә ilin sonuna 132 gün qalır. XX vә XXI әsrdә Yuli tәqvimi ilә 8 avqust tarixinә uyğun gәlir.21 avqustda Azәrbaycanda nә baş verib?


 • 21 avqustda Azәrbaycanda bir çox tarixi vә mәdәni hadisәlәr baş verib. Mәsәlәn, bu gün Rəşid Behbudovun ölüm günüdür. Həmçinin, bu gün Azərbaycan və Serbiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulması ilə bağlı memorandum imzalanıb.21 avqustda dünyada nә baş verib?


 • 21 avqustda dünyada bir çox ƏhƏmiyyƏtli hadisƏlƏr baş verib. MƏsƏlƏn, bu gün "Mona Liza" oğurlanıb, Havay ABŞ-nin 50-ci ştatı olub, Latviya müstǝqilliyini bǝrpa etdiyini bǝyan edib.21 avqustda hansı bayramlar və xüsusi günlər qeyd olunur?


 • 21 avqustda dünyada və bəzi ölkələrdə müxtəlif bayramlar və xüsusi günlər qeyd olunur. Məsələn, bu gün Afrika Günü, Afğanıstanın Milli İstiqlal Günü, Havayın Adlandırma Günü, Dünya İnsanitar Yardım Günü, Dünya Bal Günü, Dünya Sənaye Məhsulları Günüdür.Niyə 21 avqustu qeyd etmeliyik?


 • 21 avqustu qeyd etmeliyik, çünki bu gün bizim üçün tarixi, mədəni, ictimai və şexsi baxımdan Əhemiyyetli bir gündür. Bu gün bizim üçün tarixi dönüşlər yaratmış, mədəniyyət və elm sahəsində böyük təsir göstərmiş hadiseleri, doğumları və ölümleri xatırlamaq, bayramları və xüsusi günləri qeyd etmək, sevdiklərimizlə, dostlarımızla, ailəmizlə vaxt keçirmek üçün bir fırsatdır.Bu mǝqalǝnin sonuna gǝldik. Sizinlǝ bu mǝqalǝni oxuduğunuz üçün tǝşǝkkür edirik. Bu mǝqalǝ sizin üçün maraqlı vǝ faydalı olduysa, zǝhmǝt olmasa bunu bizimlǝ paylaşın. HƏmçinin bizim digǝr mǝqalǝlǝrimizƏ dƏ baxmağı unutmayın. Xoş gündüz!


21 avqust Vikipediya


21 avqust Qriqorian təqvimi


21 avqust Yuli təqvimi


21 avqust Əhəmiyyətli hadisələr


21 avqust Azərbaycana aid hadisələr


21 avqust Doğumlar


21 avqust Ölümlər


21 avqust Bayramlar və xüsusi günlər


21 avqust İstinadlar


21 avqust Xarici keçidlər


21 avqust Mona Liza oğurlanması


21 avqust Havay ABŞ ştatı olması


21 avqust Latviya müstəqilliyini bərpa etməsi


21 avqust Azərbaycan və Serbiya diplomatik əlaqələri


21 avqust Pekin Olimpiya Oyunları güləşçi Xetaq Qazyumov


21 avqust Rio-de-Janeyro Olimpiya Oyunları boksçu Lorenso Sotomayor və güləşçilər Toğrul Əsgərov və Xetaq Qazyumov


21 avqust II Filip Avqust Fransa kralı doğumu


21 avqust VI Afonso Portuqaliya kralı doğumu


21 avqust Can Yücəl Türkiyə şairi doğumu


21 avqust Tahir Atakişiyev Azərbaycan skripkaçısı doğumu


21 avqust Mürşüd Məmmədov Azərbaycan xanəndəsi doğumu


21 avqust Viya Artmane Latviya aktrisası doğumu


21 avqust Bəkir Nəbiyev Azərbaycan ədəbiyyatşünası doğumu


21 avqust Gennadi Ayqi Çuvaşıstan şairi doğumu


21 avqust Adnan Şənsəs Türkiyə müğənnisi doğumu


21 avqust Kenni Rocers ABŞ müğənnisi doğumu


21 avqust Stiven Hillenburq ABŞ animatoru doğumu


21 avqust VI Məhəmməd Mərakeş kralı doğumu


21 avqust Samir Bağırov Azərbaycan müğənnisi doğumu


21 avqust Useyn Bolt Yamayka sprinteri doğumu


21 avqust Robert Levandovski Polşa futbolçusu doğumu


21 avqust Cessi Ruterford ABŞ müğənnisi doğumu


21 avqust Markos Botsaris Yunanıstan generalı ölümü


21 avqust Albert fon Şamisso Almaniya şairi ölümü


21 avqust Leonid Qurvits ABŞ və Polşa iqtisadçısı ölümü


21 avqust Lev Trotski Rusiya inqilabçısı və dövlət xadimi ölümü


21 avqust Niyazi Xoca Şirqi Türküstan prezidenti ölümü


21 avqust Abraham Merrit ABŞ yazıçısı ölümü


21 avqust Cüzeppe Meattsa İtaliya futbolçusu və baş məşqçisi ölümü


21 avqust Gündüz Abbasov Azərbaycan aktyoru ölümü


21 avqust Yuri Nikulin Rusiya aktyoru ölümü


21 avqust Mikayıl Abdullayev Azərbaycan boyakarı ölümü


21 avqust Hana Poniska Slovakiya yazıçısı ölümü


21 avqust Sadıq İbrahimov AzəAcerca de

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Miembros

bottom of page